Privatlivspolitik

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Offentliggjort: 04/03/2019
Ikrafttrædelse: 04/03/2019

Velkommen til TinfoilCloud. Vores mål er at skabe en effektiv og let tilgængelig fildelingstjeneste, hvor vores brugere kan opbevare deres indhold i sikkerhed og med tryg forvisning om, at deres indhold og persondata er i sikre hænder. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi indsamler, anvender og håndterer dine personlige oplysninger, når du benytter vores website, tredjepartssoftware og tjenester.

Hvilke data har vi – og hvorfor?

Vi indsamler og anvender følgende oplysninger med henblik på at levere, forbedre og beskytte vores tjenester:

Kontooplysninger:

Vi indsamler de oplysninger, du giver os, når du opretter din konto, indstiller din profil (f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og fysisk adresse), og knytter oplysningerne til din konto. Vores tjenester giver dig adgang til dine konti og dine oplysninger via andre tjenesteudbydere.

Dit indhold:

Vores tjenester har til formål at hjælpe dig med at gemme dine filer, dokumenter, billeder, videoer, m.v. (fremover ”dit indhold”) på en cloudbaseret og lettilgængelig tjeneste, som du kan tilgå fra flere enheder – både din telefon, tablet, PC, etc.

For at gøre det muligt opbevarer, behandler og overfører servicen dit indhold samt oplysninger, der er relateret til dem. De relaterede oplysninger kan f.eks. være dine profiloplysninger, der gør det lettere at samarbejde og dele dine ting med andre. Det kan også være ting som størrelsen på en fil, det tidspunkt, den blev uploadet, samarbejdspartnere og brugsaktivitet. Vores tjenester giver dig forskellige muligheder for at dele dine ting.

Kontakter:

Vi benytter ikke information om dine kontakter.

Oplysninger om brug:

Vi indsamler oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, herunder de handlinger, du foretager på dit indhold (som oprettelse, læsning, redigering, kopiering og flytning af filer eller mapper). Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores tjenester, udvikle nye tjenester og funktioner og beskytte TinfoilClouds brugere. Vi kan ikke tilgå dine filer.

Oplysninger om enhed:

Vi indsamler begrænsede oplysninger om dine enheder du benytter til at få adgang til vores tjenester. Det omfatter din IP-adresse, men IKKE den type browser og enhed, du bruger, den webside, du besøgte, før du kom til vores websites, og andre identifikatorer tilknyttet dine enheder.

Cookies og andre teknologier:

Vores hjemmeside benytter teknologier cookies med henblik på at levere og forbedre oplevelsen af vores tjenester. Vores cookies hjælper os udelukkende med at huske dit brugernavn til dit næste besøg og cache din eventuelle færden på vores hjemmeside med henblik på at forbedre din oplevelse af hjemmesidens performance. Du kan indstille din browser til ikke at acceptere cookies, men dette kan begrænse dig i din brug af vores tjenester.

Marketing:

Vi benytter os ikke af dine personlige oplysninger, caching, cookies eller anden logning af din færden på vores tjenester, til markedsføringsformål.

Grundlag for behandling af dine data:

Vi indsamler og bruger de persondata, der er beskrevet ovenfor, med henblik på at levere tjenesterne til dig på en stabil og sikker måde. Vi indsamler og bruger også persondata til vores egne legitime forretningsmæssige behov. Hvis vi behandler dine persondata med henblik på andre formål, beder vi på forhånd om dit samtykke eller kræver, at vores partnere indhenter dette samtykke.

Hvem deler vi med?

Vi deler muligvis oplysninger i de tilfælde, der er beskrevet herunder, men vi sælger dem ikke til annoncører eller andre tredjeparter.

Andre, der arbejder for og med TinfoilCloud:

Vi benytter en pålidelig tredjepart i form af OwnCloud, som leverer den softwareklient, der giver adgang til vores tjenester. OwnCloud har udelukkende adgang til dine oplysninger i det omfang du har delt oplysninger med dem ved brug af deres klient og deres vilkår. OwnCloud udfører ikke aktivt opgaver på vores vegne, og har derfor ikke adgang til vores personoplysninger, herunder dit navn, adresse og faktureringsoplysninger.

Andre brugere:

Din interaktion med andre brugere, såsom dit profilbillede, profilnavn og e-mailadresse registreret i vores klientværktøj OwnCloud logges ikke hos TinfoilCloud. Vores tjeneste opbevarer informationer om, hvad du deler med andre brugere, så vi kan levere vores tjenester til disse brugere – men der går grænsen for, hvad vi logger.

Lov og orden og offentlighedens interesse:

Vi videregiver muligvis dine oplysninger til tredjeparter, hvis vi skønner, at en sådan videregivelse med rimelighed kan anses for at være nødvendig for:

  1. At overholde gældende lovgivning, bestemmelser, retslig procedure og efterkomme anmodninger fra relevante myndigheder.
  2. Beskytte personer mod død eller alvorlig legemsbeskadigelse.
  3. Forhindre bedrageri eller misbrug af TinfoilCloud eller vores brugere.
  4. Udføre en opgave i offentlighedens interesse.

Varetagelse af dine data er altafgørende for os, og det er et ansvar, vi tager meget seriøst. Vi mener, at dine data bør være underlagt den samme grad af juridisk beskyttelse, uanset om de opbevares i vores tjenester eller på harddiske og andre medier hjemme hos dig selv. Vi overholder følgende principper for dataanmodninger fra myndighederne, når vi modtager, undersøger og reagerer på myndigheders anmodninger (herunder anmodninger, der vedrører nationens sikkerhed) om dine data:

  • Vi udviser gennemsigtighed
  • Vi bekæmper brede anmodninger uden specificitet
  • Vi beskytter alle brugere efter bedste evne
  • Vi leverer tjenester, man kan have tillid til

Vi kan på anmodning levere en gennemsigtighedsrapport, hvor vi informerer dig om, hvornår og hvordan en myndighed har anmodet os om oplysninger. På samme måder kan vi på anmodning levere en indsigtsrapport til dig om, hvilke af dine persondata vi opbevarer på tværs af vores tjenester og i forbindelse med dit kundeforhold, og hvordan vi konkret anvender dem.

Hvordan gør vi?

Sikkerhed:

Vi arbejder altid på at finde den bedste tekniske måde, hvorpå vi kan beskytte dine oplysninger og søge efter sårbarheder – i det omfang vi kan tillade os uden at benytte os af dine personlige data. Herudover arbejder vi fortsat på funktioner til at holde dine oplysninger sikre samt andre tiltag, såsom totrinsbekræftelse og kryptering af dit indhold in-transit. Vi reagerer aktivt på anmeldelser om stødende adfærd og indhold, der kan skade vores tjenester, dig eller andre brugere.

Brugerstyring:

Du kan få adgang til- samt ændre dine personlige oplysninger ved at logge på din TinfoilCloud-konto og gå til siden med kontoindstillinger. Hos TinfoilCloud opbevarer vi udelukkende de personoplysninger vi skal bruge i forbindelse med dit kundeforhold og fakturering.

Opbevaring:

Når du opretter en konto hos os, opbevarer vi det indhold (og dermed de oplysninger), du lagrer på vores tjenester, lige så længe din konto findes. Vi har brug for oplysningerne for at kunne levere vores tjenester til dig. Hvis du sletter din konto, indleder vi sletningen af oplysningerne efter 30 dage.
Bemærk, at der kan være en vis forsinkelse ved sletning af disse oplysninger fra vores servere og backup-opbevaring i særlige tilfælde, og at vi kan beholde disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister eller håndhæve vores aftaler.

Hvor opbevarer vi dine data?

Vores data opbevares i Danmark, og sendes ikke til andre lande eller andre samarbejdspartnere. De data, du også deler med OwnCloud, opbevares af OwnCloud og beskrives i OwnClouds vilkår.

Da vores data opbevares i Danmark er vi fuldt underlagt EU Databeskyttelsesforordningen samt lokal dansk lovgivning, hvor den er relevant. Vi vil til enhver tid bestræbe os på at efterleve databeskyttelse, privacy og hensynet til privatlivets fred i vores forsøg på at levere vores tjenester til dig.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller vil anmode om indsigt i dine data hos os, kan du kontakte os her: admin@tinfoilcloud.dk