Vilkår

TinfoilClouds Vilkår/Servicebetingelser


Offentliggjort: 04/03/2019
Ikrafttrædelse: 04/03/2019

Velkommen til TinfoilCloud. De følgende servicebetingelser (fremover ”betingelser”) dækker din brug af og adgang til tjenester og websites (fremover ”tjenester”) udbudt af TinfoilCloud. Disse betingelser gælder ikke den direkte anvendelse og adgang til tredjeparts open source software (OwnCloud), hvor vi i stedet henviser til disse tredjeparters egne betingelser og vilkår.

Betingelserne på denne side indgås med TinfoilCloud IVS. Vores privatlivspolitik beskriver vores forhold til dine fortrolige persondata og vores holdning til anvendelse af dine almindelige personoplysninger. I vores politik for acceptabel anvendelse kan du læse om dit ansvar i forbindelse med brugen af vores tjenester. Ved at benytte vores tjenester accepterer du, at du er bundet af disse betingelser, af vores persondatapolitik og af vores politik for acceptabel anvendelse. Hvis du benytter vores tjenester på vegne af en organisation eller virksomhed, accepterer du disse betingelser på vegne af organisationen.

Dit indhold og dine tilladelser

Når du benytter vores tjenester, giver du os adgang til ting som dine filer, dit indhold, dine beskeder og kontakter osv. (fremover “dit indhold”). Dit indhold tilhører altid dig selv. Disse betingelser giver os ikke nogen rettigheder til dine ting, bortset fra de absolut begrænsede rettigheder beskrevet nedenfor, der gør os i stand til at levere tjenester til dig.
Vi har brug for din tilladelse til at kunne hoste, sikkerhedskopiere og dele dit indhold, når du beder os om det. Vores brug af OwnCloud betyder, at du har adgang til funktioner såsom miniaturebilleder, forhåndsvisning af dokumenter, e-mailorganisering samt nem sortering, redigering, deling og søgning. Disse og andre funktioner kræver både maskinel adgang til, samt opbevaring og indeksering af, dit indhold. Du giver os tilladelse til, at vi kan gøre dette.

Deling af dit indhold

Vi deler ikke dit indhold med andre uden din eksplicitte tilladelse. Vores tjenester gør dig selv i stand til at dele dit indhold med andre – derfor skal du nøje overveje, hvad du vælger at dele med andre.

Dit ansvar

Du er ansvarlig for din adfærd. Du og dit indhold skal overholde vores politik for acceptabel anvendelse. Dit eller andres indhold i vores tjenester kan være beskyttet af andres ophavsretsbeskyttede rettigheder eller være i strid med anden gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, uploade, downloade eller dele indhold, hvis du ikke har ret til at gøre det.

Vi er forpligtet til at reagere på anmeldelser af brud på ophavsretten og eventuelle lovbrud, og vil ved sådanne anmeldelser forbeholde os retten til at overdrage dit indhold til myndighedernes nærmere undersøgelse. Vi er ikke ansvarlige for det indhold, som personer offentliggør og deler via vores tjenester.

Vi sikrer vores tjenesters tekniske sikkerhed. Du er ansvarlig for at hjælpe os med sikkerheden. Beskyt din adgangskode til vores tjenester, og hold dine kontooplysninger opdaterede. Del ikke adgangsoplysningerne til din konto, og giv ikke andre adgang til din konto. Vi giver dig mulighed for at anvende filbaseret kryptering af dit indhold. Du har ansvaret for metoden, kvaliteten og sikkerheden bag sådan en kryptering.

Du må kun bruge vores tjenester i henhold til gældende lovgivning, herunder eksportkontrollove og regler. Du skal være mindst 13 år for at bruge vores tjenester jf. EU Databeskyttelsesforordningen. Er du bruger fra andre lande end Danmark kan reglerne for digitalt samtykke være anderledes. Du kan tjekke alderen for digitalt samtykke i din lokale lovgivning. Hvis du ikke opfylder disse alderskrav, må du ikke bruge vores tjenester.

Software

For at få det fulde udbytte af vores tjeneste accepterer du anvendelse af tredjeparts klientsoftware (”OwnCloud”), som muligvis opdateres automatisk, samt tredjeparts egne betingelser og vilkår. Så længe du overholder betingelserne hos OwnCloud, giver vi dig en personlig licens og adgang til vores tjenester gennem denne tredjepart. Alle øvrige licenser og tilladelser i forbindelse med klientsoftware hører under OwnClouds domæne. Det er dit ansvar at sikre, at du accepterer OwnClouds betingelser og vilkår.

Vores indhold

Vores tjenester er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og varemærkeloven. Disse betingelser giver dig ikke nogen rettighed, ejendomsret eller andel i vores tjenester, andres indhold i vores tjenester eller TinfoilClouds varemærker, logoer eller andre brandegenskaber. Vi modtager gerne feedback, og lover, at vi ikke anvender den feedback offentligt uden din særskilte tilladelse.

Ophavsret

Vi respekterer andres ophavsretsbeskyttede ejendom og forventer, at du gør det samme. Vi reagerer på anmeldelser om påståede krænkelser af ophavsret, hvis de overholder loven. Disse meddelelser skal indberettes ved hjælp af e-mail til adressen nævnt i vores kontaktinformation. Mærk e-mailen ”Ophavsret”. Vi forbeholder os retten til at overdrage indhold, der hævdes at være krænkende, til de rette myndigheder, samt at bringe konti til ophør ved gentagne krænkelser.

Betalte konti

Fakturering:

Din brug af vores tjenester forudsætter en betalt konto. Adgangen er forudsat restriktion på 100GB pladsmængde og funktioner, og kan være begrænset af vores tjenesters samlede båndbredde. Vi fakturerer dig fra den dato, hvor du registrerer dig som bruger af vores tjenester og ved hver automatisk periodisk fornyelse (årligt) indtil din opsigelse af aftalen. Du er ansvarlig for alle gældende skatter og afgifter, og vi opkræver disse, når vi er forpligtet til det. Nogle lande har obligatoriske lokale love vedrørende din opsigelsesret, og dette afsnit tilsidesætter ikke disse love.

Ingen tilbagebetaling:

Du kan når som helst opsige din brug af vores tjenester. Der foretages kun tilbagebetaling, hvis det kræves ifølge lovgivningen. For eksempel har de brugere, der bor i Den Europæiske Union, ret til at opsige abonnementet på deres betalte konto inden for 14 dage efter tilmelding til, opgradering til, eller fornyelse af en betalt konto.

Manglende betaling:

Din betalte konto forbliver gyldig, indtil den opsiges eller bringes til ophør i henhold til disse betingelser. Hvis du ikke betaler rettidigt for din betalte konto, forbeholder vi os ret til at suspendere kontoen og efter en måned fjerne dit indhold.

Ændringer:

Vi kan ændre de gældende gebyrer, men giver dig besked om disse ændringer i forvejen via en meddelelse til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto.

Opsigelse

Du kan når som helst ophøre med at bruge vores tjenester. Vi forbeholder os ret til at suspendere eller ophæve din adgang til vores tjenester efter at have underrettet dig, hvis:

 1. Du overtræder disse betingelser.
 2. Du bruger vores tjenester på en måde, der vil føre til en reel risiko for skade eller tab for os eller andre brugere.
 3. Du ikke har betalt for din anvendelse af vores tjenester.
  Vi vil give dig besked i forvejen med rimelig varsel via den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto. Hvis du efter en sådan varsel ikke udfører de trin, vi beder dig om at udføre, vil vi ophæve eller suspendere din adgang til tjenesterne.
  Vi vil ikke give varsel før opsigelsen, hvis:
 4. Du i væsentlig grad overtræder disse betingelser.
 5. Hvis din brug medfører, at vi pådrager os juridisk ansvar, eller hvis det kompromitterer vores evne til at levere vores tjenester til andre brugere.
 6. Eventuel lovgivning eller en retslig afgørelse forhindrer os i at gøre det.

Ophør af tjenester

Vi kan beslutte at afbryde tjenesterne som reaktion på uforudsete omstændigheder uden for TinfoilClouds kontrol eller for at overholde et lovkrav. Hvis vi gør det, vil vi give dig et rimeligt varsel, så du kan eksportere dit indhold fra vores systemer. Hvis vi afbryder tjenesterne på denne måde inden udgangen af en fast periode eller minimumsperiode, som du har betalt os for, vil vi refundere den del, du har forudbetalt, og som du ikke har modtaget tjenester for.

Vores tjenesters kvalitet og rådighed

Vi bestræber os på at levere de bedst mulige tjenester, men der er visse ting, vi ikke kan garantere. I det omfang loven tillader, giver Tinfoilcloud ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende vores tjenester. Vores tjenester leveres “som de er”. Vi frasiger os desuden ethvert ansvar for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Hele aftalen

Disse betingelser udgør hele aftalen mellem dig og TinfoilCloud med hensyn til indholdet af disse betingelser og erstatter alle tidligere eller samtidige gældende aftaler, vilkår og betingelser med hensyn til indholdet i disse betingelser. Disse betingelser giver ikke nogen tredjepart nogen begunstigede rettigheder.

Frafaldelse, adskillelighed og overdragelse

TinfoilClouds eventuelle manglende håndhævelse af en bestemmelse betyder ikke, at TinfoilCloud giver afkald på retten til at håndhæve den på et senere tidspunkt. Hvis en bestemmelse ikke kan håndhæves, vil alle andre bestemmelser i betingelserne forblive fuldt ud gyldige, og der tilføjes en betingelse, der kan håndhæves, som afspejler vores hensigt så meget som muligt. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til disse betingelser, og ethvert forsøg herpå vil være ugyldigt.

Ændringer

Vi kan revidere disse betingelser fra tid til anden, så de bedre afspejler:

 1. Ændringer af lovgivningen.
 2. Nye lovgivningsmæssige krav.
 3. Forbedringer eller udvidelser af vores tjenester.
  Hvis en opdatering påvirker din brug af tjenesterne eller dine juridiske rettigheder som bruger af vores tjenester, vil vi give dig besked før opdateringens ikrafttrædelsesdato ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er tilknyttet din konto. Disse opdaterede betingelser vil tidligst træde i kraft 30 dage efter vores underretning af dig.
  Hvis du ikke accepterer de opdateringer, vi foretager, skal du opsige din konto, før de træder i kraft. Hvor det er relevant, tilbyder vi dig en forholdsmæssig tilbagebetaling baseret på det beløb, du har forudbetalt for vores tjenester, og din kontos opsigelsesdato. Ved fortsat at bruge eller logge på vores tjenester efter at opdateringerne er trådt i kraft accepterer du at være bundet af de reviderede betingelser.